Oppgradering av et renseanlegg til lavest mulig pris

Da kommunen skulle oppgradere renseanlegget valgte man å dele prosjektet opp i fem entrepriser, og tok selv ansvar for koordinering og oppfølging i byggeperioden. Foruten å få kostnadene så lave som mulig og utformingen slik man ønsket, oppnådde man full medvirkning og sikret et godt resultat.

Oppgradering av renseanlegg henger ofte sammen med strengere utslippskrav. For de fleste kommuner kan det gå tiår mellom hver gang, og fordi man gjerne har begrenset med kapasitet i VA-avdelingene er det fristende å overlate det hele til en total-entreprenør. Dette kan spare kommunen for tid og ressurser underveis, men man får gjerne mer avstand til prosjektet. Særlig der alt ikke alt er skrevet i stein på forhånd er det fort gjort å miste styringen, ikke få nok tid og anledning til å delta og ikke få frihet til å velge utstyr, løsninger og utforming.

Les artikkelen i VANytt

Scroll to top