For de som vil kjøre tester eller har behov for midlertidige installasjoner, kan vi tilby en komplett pakkeløsning for avvanning av slam i container for utleie.

NorRens kan nå tilby en komplett pakkeløsning for avvanning av slam i container. Dette for å møte ønske om leie i kortere og lengre tidsrom i forbindelse med rehabilitering, ombygging eller utvidelse av renseanlegg.

Anlegget kommer med all innmat klar til oppstart, lagertank for våt polymerkonsentrat, pumpe for returvann, sikringer, kontrolltavle og vern. Anlegget har kapasitet til å behandle 20 kubikkmeter våtslam i timen. Typisk slam inn til sentrifugen ligger typisk i området 4 % tørrstoff, og de fleste ønsker mellom 20 og 25 % tørrstoff ut. Løsningen i container bygger på erfaring med en rekke installasjoner av sentrifuger fra Noxon. NorRens har hatt et langt og godt samarbeid med Noxon gjennom flere 10-år. Noxon produserer sentrifugene som NorRens tilbyr det norske markedet og vi har levert containerløsning til markedet i en begrenset utstrekning fra dem.

Løsningen i container vil passe både til midlertidige løsninger og til testing av prosesser og løsning. Containeren kommer komplett med alt utstyr ferdig montert. Man setter på plass skruetransportøren i hullet i veggen fram til en container, plugger ledningen i kontakt (63 amp) og kobler på rentvann, spillvann og returvann, så er det bare å kjøre.

Med alt klart til drift i en container er det kun snakk om timer før man er i drift.

Ta kontakt for ytterligere opplysninger.