Vi står i dag fritt når det gjelder hvilken type utstyr som vi benytter oss i våre prosjekter. Utstyr fra blant andre Hüber, Andersson Water og Nordic Water er imidlertid produkter vi har gode erfaringer med og gjerne anbefaler.

Disse leverandørene har en stor portefølje av høykvalitets produkter til mekanisk forbehandling, og de er ledende produsenter av ulike varianter av selvrensende siler, og særlig til behandling av avløpsvann. De dekker hele spekteret av siler, fra grove rister til finere roterende silsystemer.

Zickert
Patentert lamellskrape som benyttes til transport av bunnfelte masser. Transport skjer slik at det blir minimal turbulens, noe som er viktig for å ikke virvle opp slammet påny. Man oppnår også en viss fortykkereffekt.
Skrapen benyttes på mekanisk, kjemisk og biologisk slam. I sandfang er skrapen ypperlig da den bygger lite og bassengene i prinsipp kan dekkes helt til. Dette med tildekking er viktig ikke minst med tanke på miljøet i anlegget og for å holde luftmengde i ventilasjonssystemet på et minimum. Det patenterte systemet for transport av flyteslam er også lavtbyggende og muliggjør tildekking av bassengene.

Utstyr for innblanding av kjemikalier og fnokkoppbygging. Energien i vannet benyttes til oppgaven slik at man ikke har strømforbruk i denne delen av prosessen.

Kjedeskraper i kunststoff leveres fra anerkjente leverandører.