Vi står i dag fritt når det gjelder hvilken type utstyr som vi benytter oss i våre prosjekter. Meva og Zickert er imidlertid produkter vi kjenner godt og ofte anbefaler.

Meva
Meva har en stor portefølje av høykvalitets produkter til mekanisk forbehandling, og er en ledende produsent av ulike varianter av selvrensende siler, og særlig til behandling av avløpsvann. Meva dekker hele spekteret av siler, fra grove rister til finere roterende silsystemer.

Zickert
Den patenterte lamellskrapen som benyttes til transport av bunnfelte masser. Transport skjer på en måte slik at meget liten turbulens skapes, noe som er viktig for å ikke virvle opp slammet igjen. Man oppnår også en viss fortykkereffekt. Skrapen benyttes på mekanisk, kjemisk og biologisk slam. I sandfang er skrapen ypperlig da den bygger lite og bassengene i prinsipp kan tildekkes helt. Dette med tildekking er viktig ikke minst med tanke på miljøet i anlegget og for å holde luftmengde i ventilasjonssystemet på et minimum. Det patenterte systemet for transport av flyteslam er også lavtbyggende og muliggjør tildekking av bassengene.

Utstyr for innblanding av kjemikalier og fnokkoppbygging. Energien i vannet benyttes til oppgaven slik at man ikke har strømforbruk i denne delen av prosessen.

Kjedeskraper i kunststoff.