Vi har i en år rekke representert NOXON avvanningsmaskiner i Norge. Maskinene er ledende i verden og kan benyttes for alle sedimenterbare væsker. Vanligvis installeres disse for avvanning av slam på renseanlegg og vannverk. De kan også benyttes på en rekke offshore og industriaplikasjoner.

Trenger du service eller support samtale +47 69 21 36 60